Verslag viering 30-jaar SAM

 

De datum 13 november 1987 is de dag waarop dertig jaar geleden de SAM werd opgericht.
Op diezelfde dag in 2017 werd het nieuwste adoptieproject van de SAM de teruggebrachte oude gevelreclame op het pand van Bagels & Beans Hoofdstraat 143/hoek Kapelstraat onthuld door Cultuurwethouder Nathan Stukker.

Op zaterdag 18 november jl. werd het 30-jarig jubileum van de SAM met donateurs en genodigden gevierd in ‘Heerlijk Lokaal’, de horecagelegenheid gevestigd in gebouw tot 2021 (de oude ambachtsschool) aan de Molenstraat/hoek Stationsstraat.

Het programma voor dit lustrumfeest bestond uit twee delen:
Het eerste deel was specifiek bedoeld voor SAM-donateurs. Na verwelkoming van de donateurs door SAM-bestuurslid Quirine Lensvelt-Ruys, gaf de heer Jan Krosenbrink, de laatste directeur van de Ambachtsschool (die overigens al lange tijd Algemene Technische School heette) een terugblik op de geschiedenis. In 1895 bood de ‘Vereniging Het Volkshuis´ op winteravonden tekencursussen aan. In 1901 werd het Volkshuis een vakschool en wat later een officiële Nijverheidsschool. Na vele huisvestingsperikelen van de school ging de school in 1994 op in het Edisoncollege en kwam dit schoolgebouw leeg te staan. Aansluitend bezochten de donateurs twee monumentale panden in de nabijheid van de Ambachtsschool.
In het Ketelhuis van de oude Nettenfabriek, nu ingericht als ‘werk- en ontmoetingsplek voor creatieve ondernemers’, gaf SAM-donateur en voorzitter van het Apeldoorns Gidsen Collectief Leo van Klaveren een met oude foto’s ondersteund exposé over de geschiedenis van deze voor de Veluwe bijzondere nettenfabriek ANZA, waar van 1883 tot 2007 vissersnetten werden geproduceerd.
In de O.L. Vrouwekerk (v/h Mariakerk) aan de Hoofdstraat gaf orgelbouwer Peter Asberg uitleg over het door hem gebouwde ‘kleine orgel’, dat hij ook bespeelde. SAM-donateur Henk Duivenvoorde vertelde over de R.K. Meisjesschool en het klooster die naast de kerk stonden totdat deze in 1987 werden afgebroken. De sloop van die gebouwen was overigens de aanleiding voor de oprichting van de SAM, met als doel de ongebreidelde sloopmanie van historische gebouwen een halt toe te roepen.

Het tweede deel van de lustrumviering was een receptie voor donateurs en genodigden in ‘Heerlijk lokaal’. De circa 80 aanwezigen, waaronder veel partners uit het Erfgoedplatform Apeldoorn, onderhielden zich met elkaar in een prettige ongedwongen sfeer. Tijdens de receptie blikte oud-SAM-voorzitter Harro Frieling terug op de vele jaren dat hij bij de SAM betrokken was, waarna bestuurslid Hans van de Water vooruitblikte, onder het motto ‘SAM 2.0’. Hij maakte melding van het samengaan van de SAM met Stadsherstel Apeldoorn per 1 januari 2018.

Onder voorzitterschap van oud-notaris Leo Kok zal de SAM vanaf die datum bestaan uit 2 divisies: SAMerfgoed (de huidige SAM-activiteiten: beschermen van bedreigde historisch gebouwen) SAM-stadsherstel (verwerven, restaureren en herbestemmen van historisch waardevolle gebouwen).
De verwachting is dat het draagvlak van de SAM door dit samengaan van twee organisaties die zich inzetten voor behoud van monumenten nog groter zal worden. Voor de SAM-donateurs verandert er in feite niets. De huidige SAM-activiteiten zullen worden gerealiseerd door de bekende SAM-bestuursleden, zij het dat daar wel enkele nieuwe namen zullen opdoemen, wegens het door hen al eerder aangekondigde vertrek van Barbera Visser en penningmeester Henk Bast. Zij worden opgevolgd door resp. Hans Besselink en Bert van der Nat. Nog een nieuwe naam is die van Dolf Sijbesma, die de leiding krijgt over SAMstadsherstel.

SAM-erfgoed zal worden geleid door Hans van de Water. De SAM neemt verder de gelegenheid te baat om haar beeldmerk te vernieuwen.