Over SAM

DOELSTELLING

De monumentenlijst van de gemeente Apeldoorn omvat meer dan 5.000 adressen van gebouwen en objecten die rijksmonument, gemeentelijk monument, karakteristiek pand of beeldbepalend stads- of dorpsgezicht zijn.
SAM zet zich sinds haar oprichting in 1987 in voor bescherming van deze monumenten en tracht het publiek bewust te maken van de rijke Apeldoornse cultuurhistorie door onder andere het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendagen en de periodieke uitreiking van de SAM Restauratieprijs.

Mede door toedoen van SAM zijn in de loop der jaren meerdere monumentale gebouwen voor sloop behoed, zoals bijvoorbeeld het stationsgebouw.

Deze activiteiten zijn het ‘werkgebied’ van SAM-Erfgoed, die overigens in 2020 samen met de Gemeente Apeldoorn een Platform voor Monumenteigenaren heeft opgericht.

SAM-Stadsherstel onderzoekt kansen op het verwerven, restaureren en herbestemmen van historische panden.

Stationsgebouw

Structuur SAM

SAM is een 100% vrijwilligersorganisatie, met ANBI-status en aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn. Voor uitvoering van haar missie is SAM volledig afhankelijk van donateurs, vrijwilligers en andere weldoeners.
SAM holding bestaat uit de disciplines SAM-Erfgoed en SAM-Stadsherstel.

Voorzitter: Josée Hulshof
jo.hulshof@wxs.nl 06 5353 2464

Gedelegeerd bestuurder SAM-Stadsherstel: Leo Kok
mrlckok@xs4all.nl 06 5325 6447

Secretaris: Corrie van de Kraats
info@apeldoornsemonumenten.nl 055 360 0677

Penningmeester: Willem Beumer
willembeumer@upcmail.nl 06 5323 1826

PR/Communicatie/Evenementen: Herma van Dorth
hermavandorth@gmail.com 06 2162 1098

Algemeen bestuurslid: Hans van de Water hansvandewater68@gmail.com 06 5318 7645

Algemeen bestuurslid: Ed van Gent
ejfvangent@gmail.com 06 2979 0866

Wat doet SAM?

  • onderhoudt constructieve contacten met ambtenaren en gemeentebestuur van Apeldoorn voor realisatie van haar doelstellingen;
  • geeft aan de gemeente gevraagd en ongevraagd haar mening over ontwikkelingen in het kader van haar doelstellingen;
  • tracht waar mogelijk monumenteigenaren vrijblijvend te adviseren en ondersteunen;
  • is aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en werkt voor evenementen en andere (publieks-) activiteiten veelvuldig samen met andere EPA-partners;
  • geeft met enige regelmaat prijzen uit, SAM- Adoptieprijs en de SAM Restauratieprijs.
  • streeft naar een groot draagvlak om haar doelstellingen te ondersteunen. Dit doet zij door bijeenkomsten en/of excursies voor donateurs en ondersteuners te organiseren en door het uitgeven van onder meer nieuwsbrieven;
  • heeft in de loop van de jaren veel voor elkaar gekregen, een bloemlezing staat in de SAM-Lustrum Kroniek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan en de SAM-Lustrum Kroniek ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan (2017) en diverse SAM jaarboeken;
  • organiseert jaarlijks lezingen en excursies en – samen met andere partners – de jaarlijkse Open Monumentendagen.

PRIVACYVERKLARING SAM

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) beschikt over persoonsgegevens van haar donateurs en van allen die betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten of anderszins met de SAM in contact zijn of zijn geweest. Deze gegevens betreffen naam, voornaam of voorletters, adres en veelal geboortedatum en e-mailadres, soms telefoonnummer en ook bankrekeningnummer (IBAN) van donateurs en andere geldgevers en relaties.

Genoemde gegevens zijn door betrokkenen zelf aan SAM kenbaar gemaakt en worden in beschermde omgeving beheerd door de donateursadministrateur van SAM. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over activiteiten van SAM en inning van donaties. Zonder toestemming van de betrokkene worden zijn/haar persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij SAM daartoe wettelijk verplicht is.

SAM houdt zich aan alle bepalingen van de privacywet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact op via; info@apeldoornsemonumenten.nl.

Betrokkenen kunnen hun bij SAM geregistreerde persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Personen die er geen prijs meer op stellen om benaderd te worden door SAM kunnen dat schriftelijk kenbaar maken aan de Donateursadministratie SAM, Roggestraat 44, 7311 CD, Apeldoorn. Hun gegevens worden daarna prompt uit het bestand van SAM verwijderd.

Indien er onverhoopt een digitale inbreuk (‘hack’) plaatsvindt in de persoonsgegevens zal SAM dit melden aan betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis stellen.

Welkooppand nu Rechtbank

Welkooppand (coll. H. Thomas)

Word donateur van de SAM Meld u hier aan