Platform Monumenteigenaren

Voor Monumenteigenaren

(en eigenaren andere beschermde panden)

In 2020 hebben de gemeente Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)  gezamenlijk het Platform Monumenteigenaren opgericht.

Dit Platform heeft als doel om alle eigenaren van beschermde panden (rijks- en gemeentelijke monumenten, erkende karakteristieke, erkende beeldbepalende en overige panden binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht) in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren en eigenaren van andere beschermde panden voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van de SAM.

Villa Halve Maan, winnaar SAM Restauratie-prijs 2015

Waarom dit platform?

Eigenaren van monumentale of beschermde panden worstelen vaak met gelijksoortige vragen over de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand. Dergelijke vragen komen vaak bij de gemeente Apeldoorn en bij SAM-Erfgoed terecht.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn over verduurzaming van monumenten op 23 september 2019 werd door een van de deelnemende monumenteigenaren het plan geopperd om een platform voor monumenteigenaren op te richten. De gemeente Apeldoorn en SAM Erfgoed besloten te bezien of dit initiatief gezamenlijk vormgegeven kan worden met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

We zijn verheugd te melden dat dit platform begin 2020 is opgericht.


Wie kan lid worden?

Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht in de gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden als lid van het platform.


Wat biedt het lidmaatschap?

Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform en kunnen zich daarvoor dan als eersten aanmelden. Het lidmaatschap van het platform is kosteloos. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine, kostendekkende, vergoeding gevraagd. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan.


Aanmeldformulier lidmaatschap
Platform Monumenteigenaren


  • Aanmelding is kosteloos. Communicatie met de leden vindt uitsluitend plaats per e-mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Villa Electra, winnaar 2e-prijs SAM Restauratie-prijs 2019

Activiteiten in 2020

  • Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkend  beschermd stads- of dorpsgezicht in de Gemeente Apeldoorn zijn enige tijd geleden aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de oprichting van het Platform Monumenteigenaren met een aanmeldformulier en een aankondiging van de eerste activiteiten.
  • De geplande informatieavond ter kennismaking en voor het inventariseren van onderwerpen die als eerste aandacht verdienen is vanwege de uitbraak van het corona virus komen te vervallen. Deze zal later plaatsvinden.

 

Cursusavonden voor monumenteigenaren

In het najaar van 2020 hebben de Stichting Apeldoornse Monumenten en de gemeente Apeldoorn zes cursusavonden georganiseerd voor monumenteigenaren en eigenaren van een beschermd pand. Het cursusprogramma staat hieronder.

Als u op de blauwgekleurde tekst bij het onderwerp klikt vindt u informatie in de vorm van geluidsopnames en/of presentaties over de gehouden cursus.

Cursus-avondDatumOnderwerpGastspreker(s)
18 sept 2020Dakpannen en zinken gotenWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
215 sept 2020Metsel- en voegwerkWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
322 sept 2020Vochtproblemen (houtrot en zout)

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
429 sept 2020Schilderwerk en historisch vensterglas

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
56 okt 2020Duurzaamheid en monumenten

Kijk terug:
Intro van Martijn Haitink: Plan van Aanpak

Isolatie

Monumentale Waarden

Energiebesparende Maatregelen: Glas en Vloer

Daken Isoleren

Ventileren Hoort Bij Isoleren

Installatietechniek

Do’s en Dont's, vragen en afsluiting
Martijn Haitink (Dijkoraad)
613 okt 2020Financiering instandhouding van monumenten

Kijk terug:
Restauratiefonds

Erfgoedfonds Apeldoorn
Ina Roeterdink (Restauratiefonds) en Rudy Wolfkamp (Erfgoedfonds Apeldoorn)

Het ligt in de bedoeling deze cursussen in 2021 weer aan te bieden. Meer informatie en mogelijkheden tot aanmelden volgen geruime tijd ervoor.

Webinars in 2021 – Hoe uw historische woning te verduurzamen

Aan de hand van enkele casussen in de stad geeft een expert, georganiseerd door de gemeente Apeldoorn, webinars.
U kunt ze óf allemaal volgen, óf één interessant webinar uitzoeken. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Meer info? Mail naar adviseur erfgoed Henriette Sanders: h.sanders@apeldoorn.nl.

Dinsdag 2 maart 2021 20.00-21.30 uur | monumentale boerderij
Martijn Haitink (Dijkoraad) bespreekt het verduurzamen van een kleine boerderij. We gaan in op enkele opvallende kenmerken van historische boerderijen en de vraag wat dat voor het verduurzamen van uw woning betekent. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een rieten kap? Kan je die zomaar isoleren of komt daar meer bij kijken? En hoe moet u omgaan met de cultuurhistorische waarden in of aan uw woning? Dit is te zien op –
https://youtu.be/N0_wAx8vPAo

Donderdag 4 maart 2021 20.00-21.30 uur
Martijn Haitink bespreekt een woning uit de periode 1950-1970. Dit webinar geeft u concrete tips om een begin te maken met het verduurzamen van uw woning. Denk aan no-regret-maatregelen. Ook gaan we in op enkele opvallende kenmerken van woningen uit de periode 1950-1970 en de vraag wat dat voor het verduurzamen van uw woning betekent. Denk bijvoorbeeld aan koudebruggen: deze komen veel voor in de naoorlogse woningbouw. Wat zijn dit? En wat betekent dit voor het isoleren van uw woning? En hoe moet u omgaan met de cultuurhistorische waarden in of aan uw woning? Dit is te zien op – https://youtu.be/ZSFaJ-ARrEg

 

Word donateur van de SAM Meld u hier aan