Platform Monumenteigenaren

Voor Monumenteigenaren

(en eigenaren andere beschermde panden)

In 2020 hebben gemeente Apeldoorn en Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)  gezamenlijk het Platform Monumenteigenaren opgericht.

Dit Platform heeft als doel om alle eigenaren van beschermde panden (Rijks- en gemeentelijke monumenten, erkende karakteristieke, erkende beeldbepalende en overige panden binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht) in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren en eigenaren van andere beschermde panden voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van SAM.

Villa Halve Maan, winnaar SAM Restauratie-prijs 2015

Waarom dit platform?

Eigenaren van monumentale of beschermde panden worstelen vaak met gelijksoortige vragen over de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand. Dergelijke vragen komen vaak bij gemeente Apeldoorn en bij SAM terecht.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn over verduurzaming van monumenten op 23 september 2019 werd door een van de deelnemende monumenteigenaren het plan geopperd om een platform voor monumenteigenaren op te richten. De gemeente Apeldoorn en SAM- Erfgoed besloten te bezien of dit initiatief gezamenlijk vormgegeven kan worden met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

We zijn verheugd te melden dat dit platform begin 2020 is opgericht.


Wie kan lid worden?

Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht in de gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden als lid van het platform.


Wat biedt het lidmaatschap?

Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform en kunnen zich daarvoor dan als eersten aanmelden. Het lidmaatschap van het platform is kosteloos. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine, kostendekkende, vergoeding gevraagd. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan.


Aanmeldformulier lidmaatschap
Platform Monumenteigenaren


  • Aanmelding is kosteloos. Communicatie met de leden vindt uitsluitend plaats per e-mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Villa Electra, winnaar 2e-prijs SAM Restauratie-prijs 2019

Cursusavonden voor monumenteigenaren

Activiteiten in 2022

Gemeente Apeldoorn en Stichting Apeldoornse Monumenten bieden u dit jaar weer een cursus monumentenonderhoud aan. Deze cursus is bestemd voor leden van het Platform voor Monumenteigenaren en voor andere eigenaren van beschermde panden in de gemeente Apeldoorn.

Dit jaar bestaat de cursus uit vier cursusavonden met het volgende programma. Door op het onderwerp van de presentaties te klikken kunt u de presentaties nogmaals terugkijken.

Cursus-
avond
DatumOnderwerpGastspreker(s)
13 mei 2022Metsel- en voegwerk, en zout in metselwerkWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
210 mei 2022Hoe pak je een grote restauratie aan?

Bij aankoop:
bestemmingsplan, plan van aanpak, ondersteuning door gemeente.

Bij uitbreiding:
wat kan wel, met voorbeelden.

Bij verduurzaming:
wordt behandeld op 31 mei 2022.

Coraline Vester en Rudy Wolfkamp (Gemeente Apeldoorn)

Alex Claassen (monumenteigenaar en ervaringsdeskundige)

Ed van Gent (Stichting Apeldoornse Monumenten)
317 mei 2022Monumentaal onderhoudschilderwerk.

Deel 1: Schilderwerk

Deel 2: Glas en stopverf
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
431 mei 2022Hoe pak je de verduurzaming van een beschermd pand aan?Dick Wichers en Michel Terlingen (Monumentenwacht)

Helaas kon de cursusavond op 31 mei jl. niet doorgaan wegens ziekte van de presentator. Deze cursus is op 27 september gehouden door Benjo Zwarteveen van Groene Grachten, Amsterdam.

Alle cursusavonden worden gegeven in het ACEC-café, Roggestraat 44.

Gedurende de presentaties en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie. Sprekers zullen relevante materialen laten zien en documentatie meenemen.

De tijdsindeling is voor elke avond hetzelfde:
19:00 – 19:30   Ontvangst met koffie/thee
19:30 – 20:15   Eerste deel
20:15 – 20:30   Pauze
20:30 – 21:15   Tweede deel
21:15 – 21:30   Vragen en discussie
21:30 – 22:00   Gelegenheid tot napraten, deuren sluiten om 22:00.

De kosten bedragen € 7,50 per persoon per avond (voor koffie/thee en een bijdrage in de kosten). U kunt zich aanmelden voor alle cursusavonden of voor een selectie van de avonden.

Aanmelden kan door het sturen van een email naar het secretariaat van de cursus (Marja Berkhoff): m.berkhoff@xs4all.nl met een kopie naar info@apeldoornsemonumenten.nl onder vermelding van de naam van de deelnemer(s), en de avond(en) waarvoor u zich inschrijft. U wordt verzocht het betreffende bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL02 RABO 0393 4367 72 van de Stichting Apeldoornse Monumenten onder vermelding van ‘cursus monumentenonderhoud’. U ontvangt daarna per email een bevestiging van uw aanmelding.

Meer over het lidmaatschap staat hierboven te lezen.

Wij hopen dat ook deze cursus weer in een behoefte zal voorzien en zien ernaar uit u te mogen begroeten tijdens de cursusavonden.

 

Activiteiten in 2021

De geplande cursusavonden voor monumentenonderhoud zijn in 2021 komen te vervallen vanwege de beperkingen in het organiseren van bijeenkomsten.

Wel zijn er vier webcasts geweest over verduurzamingen van monumenten. Deze waren georganiseerd door de gemeente Apeldoorn in samenwerking met deskundigen. De betreffende opnames zijn inmiddels niet meer toegankelijk.

 

Activiteiten in 2020

In het najaar van 2020 hebben Stichting Apeldoornse Monumenten en gemeente Apeldoorn cursusavonden georganiseerd voor monumenteigenaren en eigenaren van een beschermd pand.

Cursus-avondDatumOnderwerpGastspreker(s)
18 sept 2020Dakpannen en zinken gotenWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
215 sept 2020Metsel- en voegwerkWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
322 sept 2020Vochtproblemen (houtrot en zout)

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
429 sept 2020Schilderwerk en historisch vensterglas

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
56 okt 2020Duurzaamheid en monumenten

Kijk terug:
Intro van Martijn Haitink: Plan van Aanpak

Isolatie

Monumentale Waarden

Energiebesparende Maatregelen: Glas en Vloer

Daken Isoleren

Ventileren Hoort Bij Isoleren

Installatietechniek

Do’s en Dont's, vragen en afsluiting
Martijn Haitink (Dijkoraad)
613 okt 2020Financiering instandhouding van monumenten

Kijk terug:
Restauratiefonds

Erfgoedfonds Apeldoorn
Ina Roeterdink (Restauratiefonds) en Rudy Wolfkamp (Erfgoedfonds Apeldoorn)

Word donateur van de SAM Meld u hier aan