Platform Monumenteigenaren

Voor Monumenteigenaren

(en eigenaren andere beschermde panden)

In 2020 hebben gemeente Apeldoorn en Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)  gezamenlijk het Platform Monumenteigenaren opgericht.

Dit Platform heeft als doel om alle eigenaren van beschermde panden (Rijks- en gemeentelijke monumenten, erkende karakteristieke, erkende beeldbepalende en overige panden binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht) in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren en eigenaren van andere beschermde panden voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van SAM.

Villa Halve Maan, winnaar SAM Restauratie-prijs 2015

Waarom dit platform?

Eigenaren van monumentale of beschermde panden worstelen vaak met gelijksoortige vragen over de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand. Dergelijke vragen komen vaak bij gemeente Apeldoorn en bij SAM terecht.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn over verduurzaming van monumenten op 23 september 2019 werd door een van de deelnemende monumenteigenaren het plan geopperd om een platform voor monumenteigenaren op te richten. De gemeente Apeldoorn en SAM- Erfgoed besloten te bezien of dit initiatief gezamenlijk vormgegeven kan worden met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

We zijn verheugd te melden dat dit platform begin 2020 is opgericht.


Wie kan lid worden?

Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht in de gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden als lid van het platform.


Wat biedt het lidmaatschap?

Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform en kunnen zich daarvoor dan als eersten aanmelden. Het lidmaatschap van het platform is kosteloos. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine, kostendekkende, vergoeding gevraagd. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan.


Aanmeldformulier lidmaatschap
Platform Monumenteigenaren


  • Aanmelding is kosteloos. Communicatie met de leden vindt uitsluitend plaats per e-mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Villa Electra, winnaar 2e-prijs SAM Restauratie-prijs 2019

Cursusavonden voor monumenteigenaren

In het najaar van 2020 hebben Stichting Apeldoornse Monumenten en gemeente Apeldoorn cursusavonden georganiseerd voor monumenteigenaren en eigenaren van een beschermd pand.

Cursus-avondDatumOnderwerpGastspreker(s)
18 sept 2020Dakpannen en zinken gotenWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
215 sept 2020Metsel- en voegwerkWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
322 sept 2020Vochtproblemen (houtrot en zout)

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
429 sept 2020Schilderwerk en historisch vensterglas

Kijk terug:
Deel 1

Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
56 okt 2020Duurzaamheid en monumenten

Kijk terug:
Intro van Martijn Haitink: Plan van Aanpak

Isolatie

Monumentale Waarden

Energiebesparende Maatregelen: Glas en Vloer

Daken Isoleren

Ventileren Hoort Bij Isoleren

Installatietechniek

Do’s en Dont's, vragen en afsluiting
Martijn Haitink (Dijkoraad)
613 okt 2020Financiering instandhouding van monumenten

Kijk terug:
Restauratiefonds

Erfgoedfonds Apeldoorn
Ina Roeterdink (Restauratiefonds) en Rudy Wolfkamp (Erfgoedfonds Apeldoorn)

Activiteiten in 2021

  • De geplande cursusavonden voor monumentenonderhoud zijn in 2021 komen te vervallen vanwege de beperkingen in het organiseren van bijeenkomsten.
  • Wel zijn er vier webcasts geweest over verduurzamingen van monumenten. Deze waren georganiseerd door de gemeente Apeldoorn in samenwerking met deskundigen. De betreffende opnames zijn inmiddels niet meer toegankelijk.


Planning voor 2022

  • Zoals het er nu uitziet zullen vanaf eind maart de gemeente Apeldoorn, de Monumentenwacht en het Platform Monumenteigenaren gezamenlijk vier cursusavonden organiseren over onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten en beschermde panden. Momenteel worden de laatste voorbereidingen daarvoor getroffen.
  • De avonden zullen, net als in 2020 plaatsvinden in het ACEC-café. De agenda zal uiterlijk eind januari per e-mail worden verspreid onder de leden van het Platform. Belangstellenden kunnen zich hier dan voor inschrijven. Voor deelname zal een kostendekkende bijdrage van  7.50 per persoon per avond worden gevraagd.  

 

Word donateur van de SAM Meld u hier aan