Platform Monumenteigenaren

Voor Monumenteigenaren

Onlangs hebben de Gemeente Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) besloten om gezamenlijk het Platform Monumenteigenaren op te richten.

Dit Platform heeft als doel om particuliere monumenteigenaren in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun monument door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van de SAM.


Waarom dit Platform?

Particuliere monumenteigenaren van woonhuizen en boerderijen worstelen vaak met gelijksoortige vragen over de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun monument. Dergelijke vragen komen vaak bij de gemeente Apeldoorn en bij SAM-Erfgoed terecht.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn over verduurzaming van monumenten op 23 september 2019 werd door een van de deelnemende monumenteigenaren het plan geopperd om een platform voor monumenteigenaren op te richten. De gemeente Apeldoorn en SAM-Erfgoed besloten te bezien of dit initiatief gezamenlijk vormgegeven kan worden met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

We zijn verheugd te melden dat dit Platform begin 2020 is opgericht.

Villa Halve Maan, winnaar SAM Restauratie-prijs 2015

Wie kan lid worden?

Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, van een erkend karakteristiek pand, of van een pand erkend als beschermd stadsgezicht in de Gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden als lid van het Platform.


Wat biedt het lidmaatschap?

Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Platform en kunnen zich daarvoor dan als eersten aanmelden. Het lidmaatschap van het Platform is kosteloos. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine, kostendekkende, vergoeding gevraagd. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan.


Aanmeldformulier lidmaatschap
Platform Monumenteigenaren


  • Aanmelding is kosteloos. Communicatie met de leden vindt uitsluitend plaats per e-mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Activiteiten in 2020

  • Binnenkort zullen alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, van een erkend karakteristiek pand, of van een pand erkend als beschermd stadsgezicht in de Gemeente Apeldoorn worden aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de oprichting van het Platform Monumenteigenaren met een aanmeldformulier en een aankondiging van de eerste activiteiten.
  • De geplande informatieavond ter kennismaking en voor het inventariseren van onderwerpen die als eerste aandacht verdienen is vanwege de uitbraak van het corona virus komen te vervallen. Deze zal later in het jaar plaatsvinden.
  • Cursus Monumentenonderhoud in zes aparte avonden, in samenwerking met de Monumentenwacht en het Restauratiefonds (onder voorbehoud van COVID-19 maatregelen en met inachtneming van anderhalve meter afstand tussen deelnemers).

Villa Electra, winnaar 2e-prijs SAM Restauratie-prijs 2019

Word donateur of ondersteuner Meld u hier aan