Platform Monumenteigenaren

Voor Monumenteigenaren

(en eigenaren andere beschermde panden)

Onlangs hebben de gemeente Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) besloten om gezamenlijk het Platform Monumenteigenaren op te richten.

Dit Platform heeft als doel om alle eigenaren van beschermde panden (rijks- en gemeentelijke monumenten, erkende karakteristieke, erkende beeldbepalende en overige panden binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht) in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren en eigenaren van andere beschermde panden voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van de SAM.

Villa Halve Maan, winnaar SAM Restauratie-prijs 2015

Waarom dit platform?

Eigenaren van monumentale of beschermde panden worstelen vaak met gelijksoortige vragen over de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun pand. Dergelijke vragen komen vaak bij de gemeente Apeldoorn en bij SAM-Erfgoed terecht.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente Apeldoorn over verduurzaming van monumenten op 23 september 2019 werd door een van de deelnemende monumenteigenaren het plan geopperd om een platform voor monumenteigenaren op te richten. De gemeente Apeldoorn en SAM Erfgoed besloten te bezien of dit initiatief gezamenlijk vormgegeven kan worden met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

We zijn verheugd te melden dat dit platform begin 2020 is opgericht.


Wie kan lid worden?

Alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkend beschermd stads- of dorpsgezicht in de gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden als lid van het platform.


Wat biedt het lidmaatschap?

Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform en kunnen zich daarvoor dan als eersten aanmelden. Het lidmaatschap van het platform is kosteloos. Voor deelname aan de activiteiten wordt een kleine, kostendekkende, vergoeding gevraagd. Hieronder treft u het aanmeldformulier aan.


Aanmeldformulier lidmaatschap
Platform Monumenteigenaren


  • Aanmelding is kosteloos. Communicatie met de leden vindt uitsluitend plaats per e-mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Villa Electra, winnaar 2e-prijs SAM Restauratie-prijs 2019

Activiteiten in 2020

  • Binnenkort zullen alle eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een erkend karakteristiek pand, of van een pand binnen een erkendĀ  beschermd stads- of dorpsgezicht in de Gemeente Apeldoorn worden aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van de oprichting van het Platform Monumenteigenaren met een aanmeldformulier en een aankondiging van de eerste activiteiten.
  • De geplande informatieavond ter kennismaking en voor het inventariseren van onderwerpen die als eerste aandacht verdienen is vanwege de uitbraak van het corona virus komen te vervallen. Deze zal later in het jaar plaatsvinden.

 

Zes cursusavonden voor monumenteigenaren

Dit najaar zullen de Stichting Apeldoornse Monumenten en de gemeente Apeldoorn zes cursusavonden organiseren voor monumenteigenaren en eigenaren van een beschermd pand. Het cursusprogramma zal er, onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent de Corona-maatregelen, als volgt uit gaan zien:

Cursus-avondDatumOnderwerpGastspreker(s)
18 sept 2020Dakpannen en zinken gotenWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
215 sept 2020Metsel- en voegwerkWilfred Mengerink (Monumentenwacht)
322 sept 2020Vochtproblemen (houtrot en zout)

Kijk terug: Deel 1 Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
429 sept 2020Schilderwerk en historisch vensterglas

Kijk terug: Deel 1 Deel 2
Wilfred Mengerink (Monumentenwacht)
56 okt 2020Duurzaamheid en monumentenMartijn Haitink (Dijkoraad)
613 okt 2020Financiering instandhouding van monumenten

Kijk terug: Restauratiefonds, Erfgoedfonds Apeldoorn
Ina Roeterdink (Restauratiefonds) en Rudy Wolfkamp (Erfgoedfonds Apeldoorn)

Als u op het onderwerp klikt in bovenstaande tabel vindt u informatie in de vorm van geluidsopnames en/of presentaties over de gehouden cursus.
Het maximale aantal cursisten voor alle cursusen is bereikt. U komt op een wachtlijst, meer informatie krijgt u per mail.

Het ligt in de bedoeling deze cursussen volgend jaar weer aan te bieden.

Word donateur of ondersteuner Meld u hier aan