Winnaar SAM-Restauratieprijs 2023

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) stelt periodiek een prijs ter beschikking voor het fraaist gerestaureerde monumentale pand: de SAM-Restauratieprijs 2023.
De prijs 2023 wordt toegekend aan het meest vakkundig gerestaureerde pand in de gemeente Apeldoorn. Voor 2023 geldt dit voor panden gereedgekomen tussen 1-1-2019 en 31-12-2022.

Op zaterdag 9 september jl. werd de prijs door wethouder Peter Messerschmidt uitgereikt. 

De eerste prijs is toegekend aan het Rijksmonument Bosweg 11  van eigenaars Alex en Hetty Claassen. De jury was vol lof want het pand is ‘hersteld met een uitstekend oog voor detail en verduurzaming mt respect voor monumentale waarden.’ (zie foto boven) De prijs is een sculptuur van de beeldhouwster Toos Gipman en een oorkonde.

De tweede prijs was er voor het gemeentelijke monument Hoofdstraat 104, waarin Guusje is gevestigd. De restauratie van dit pand werd door uitbater Thomas Nobels ‘met zorg uitgevoerd en werd onder andere het oorspronkelijke gevelbeeld van dit gemeentelijk monument hersteld’. Hij ontving een oorkonde.

De derde prijs ging naar het Rijksmonument het Aardhuis (Hoog Soeren). Deze restauratie werd volgens de jury ‘zeer professioneel uitgevoerd, nieuwe elementen (als vloerbedekking) sluiten goed aan bij dit monument’. Eigenaar van het pand is Kroondomein Het Loo en Rentmeester Arno Willems was aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Hij ontving een oorkonde.

Binnenkort is meer te lezen op https://www.apeldoornsemonumenten.nl/sam-restauratieprijs/