Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met als doel om gebouwd erfgoed in de gemeente Apeldoorn te beschermen, te herstellen en onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Veel monumenteigenaren gaan met respect en liefde met hun bezit om en het gemeentebeleid is tegenwoordig eveneens gericht op behoud van het Apeldoorns erfgoed. Soms blijkt toch dat het Apeldoornse gebouwde erfgoed in het gedrang kan komen, dikwijls vanwege sloop- of verbouwingsplannen.

Sinds 1987 is Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) er om monumenteigenaren te ondersteunen en zo nodig ‘op de barricades te springen’ om dit onroerend erfgoed te beschermen.