De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) waakt over cultuurhistorische gebouwen en andere monumenten, promoot monumenten als kostbaar bezit van Apeldoorn en werkt mee aan herstel van het aanzien van de stad door verwerving en restauratie van historische panden.