Twee succesvolle bijeenkomsten voor SAM donateurs

Maandag 23 mei zijn een 70-tal SAM donateurs samengekomen in ACEC-café. Het SAM-bestuur praatte ons bij over waar Stichting Apeldoornse Monumenten zich momenteel mee bezig houdt, daarna was er gelegenheid tot discussie.

Vervolgens gaf Ed van Gent een presentatie over windmotoren in Wenum en wat SAM daarmee te maken heeft.

Na de pauze was het tijd voor Mevrouw Dr. Renske Ek van en over Paleis Het Loo. Zij nam ons mee de eeuwen door van Koning Willem I via Koningin Wilhelmina tot het Museum zoals het nu is. Ze vertelde over de veranderingen die het Paleis in de loop van de eeuwen onderging. Mevrouw Ek heeft hierover samen met haar collega Willem Zieleman ook een aandeel geleverd aan het SAM jaarboek 2021.

Op woensdag 25 mei hebben een 100-tal SAM donateurs het Paleis Het Loo kunnen aanschouwen, gewapend met een ‘hard hat’, een geel hesje en stevige schoenen (verplicht bij betreden bouwplaaats) werden we uitgebreid door medewerkers van het Paleis bijgepraat wat en waarom er zo veel is aangepast en verbouwd.
Het SAM-bestuur is Paleis Het Loo dank verschuldigd voor alle medewerking die hieraan werd gegeven. En Paleis Het Loo is natuurlijk Het Monument van Apeldoorn

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, immers dat hebben we lange tijd moeten missen!