Ter herinnering aan… kleine monumenten in Apeldoorn

Dit is de titel van de nieuwste publicatie van de Stichting Apeldoornse Monumenten. Het boek is deel 2 en opvolger van/aanvulling op deel 1 uit het jaar 2000.

Kleine monumenten, soms zo vergroeid met de omgeving dat ze niet eens meteen opvallen
als monument
…. Een logisch vervolg, omdat meteen duidelijk was dat Apeldoorn nog zoveel meer mooie, kleine monumenten kent dan de selectie uit het eerste deel.”
aldus burgemeester Ton Heerts in zijn voorwoord.

De samenstellers zetten wederom een verzameling cultuurhistorische objecten in de spotlights. Objecten in allerlei vormen en maten: stenen, palen, plaquettes, een put, molenstenen en herinneringsbomen met elk een eigen verhaal, bevatten herinneringen aan een persoon, een gebeurtenis of een bepaalde plek.

De kleine monumenten uit dit boek zijn heel divers. Zo is er de geschiedenis van de mysterieuze ingangspalen van het Brandts Bosch die nog steeds langs de Arnhemseweg staan en het bijzondere verhaal over het schapenkerkhof bij de Woeste Hoeve. Wat te denken van het borstbeeld van Vondel dat op initiatief van enthousiaste straatbewoners is opgericht. De verdwenen drinkplaats bij de vijf dienstwoningen van De Hoge Veluwe in Hoenderloo waarvan bijna niemand meer iets weet. De verhalen over oude en nieuwe oranjeherinneringsbomen, die de nauwe band tussen Apeldoorn en het koningshuis benadrukken. Een paar objecten, die lange tijd op de gemeentewerf hebben gelegen, zijn na lange tijd weer mooi herplaatst in het straatbeeld, zoals de kanaalsteen op de Vlijtsekade en de Roosmale Nepveulantaarn aan de Hoofdstraat.

Diverse erfgoedinstellingen, met name de Stichting Apeldoornse Monumenten en de Vereniging Oud Apeldoorn hebben zich sterk gemaakt voor de terugkeer van deze kleine monumenten.

Het boek van 84 pagina’s is te koop bij Nawijn & Polak en Primera Westra voor € 9,95  (ISBN 978 908 315 6316).