Subsidie voor (gemeentelijke) monumenten

Vanaf 1 januari is er weer subsidiebudget beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Na jaren van krimpende budgetten is er voor 2018 namelijk €200.000 beschikbaar.
Mocht u plannen hebben om onderhoud te plegen aan uw monument, dan kunt u subsidie aanvragen via de site van de gemeente.
Een belangrijke wijziging in de regeling is dat de provincie nu alleen nog subsidie verstrekt als de uitvoerende partij ERM-gecertificeerd is of is aangesloten bij de kwaliteitsregeling Kennis en Kunde.