Platform voor Monumenteigenaren

De Stichting Apeldoornse Monumenten en de Gemeente Apeldoorn zijn overeengekomen om gezamenlijk een Platform voor Monumenteigenaren op te richten.
Het Platform heeft tot doel particuliere monumenteigenaren in de gemeente Apeldoorn te ondersteunen bij de instandhouding, restauratie en verduurzaming van hun monument door middel van:

  • Het faciliteren van contact tussen monumenteigenaren voor het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’;
  • Het organiseren van informatieavonden;
  • Het aanbieden van cursussen in samenwerking met derden, zoals de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, het Gelders Genootschap;
  • Een website, ondergebracht op de site van de SAM.

Eigenaren van een rijks- of gemeentelijk monument, een karakteristiek pand, of een pand onderdeel van een beschermd stadsgezicht zullen binnenkort een brief ontvangen van de Gemeente Apeldoorn en de SAM waarin nadere informatie verschaft wordt over dit platform, met een aanmeldformulier. Als u voldoet aan bovenstaande kunt u zich binnenkort via de SAM site op de nieuwe tab ‘Platform Monumenteigenaren’ aanmelden.

Lidmaatschap van het Platform is kosteloos. Leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten waarvoor zij zich kunnen aanmelden. Voor deelname aan activiteiten zal over het algemeen een kleine, kostendekkende vergoeding gevraagd worden.