Persbericht Lezing Het Oude Loo op 12 maart

Op maandag 12 maart 2018 om 20.00 uur is in ACEC-café een lezing over ‘De Bouw- en Bewoningsgeschiedenis van het Jachtslot Het Oude Loo’ door Huub Ummels, oud-ambtenaar cultureel erfgoed (monumentenzorg) van de gemeente Apeldoorn.

De toegang is gratis voor SAM-donateurs en -ondersteuners. Andere bezoekers betalen € 5,- en opgeven kan via info@apeldoornsemonumenten.nl.

Over de bouw- en verbouwgeschiedenis valt veel te vertellen, vooral door het bouwkundig en archeologisch onderzoek, uitgevoerd tussen 1969 en 1974 door de vermaarde kastelendeskundige Prof. dr. J.G.N. Renaud, maar ook vanuit de restauratie verslagen van de restauratiearchitecten dr. P.J.H. Cuijpers, C.W. Rooyaards en baron J.B. van Asbeck. Het kasteel ‘Het Oude Loo’ was lange tijd het minst bekende kasteel in Gelderland. Toch is het van belang om kennis over dit middeleeuwse jachtslot uit te dragen. Het was immers al vóór de koop door stadhouder Willem III in 1684 onlosmakelijk met de geschiedenis van Apeldoorn verbonden. Tot die koop werd het kasteel bewoond door Gelderse en Veluwse adellijke families en ambtsjonkers van Apeldoorn. Lange tijd woonden er ook de Jagermeesters van de Gelderse hertogen.

Als vrijwilliger bij de wetenschappelijke staf van Paleis Het Loo heeft Huub Ummels de laatste jaren uitvoerig studie gemaakt van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van zowel Jachtslot als Paleis. Het verhaal over het Oude Loo gaat voornamelijk over de periode vóór 1684.

De SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten) waakt over cultuurhistorische gebouwen en andere monumenten, promoot monumenten als kostbaar bezit van Apeldoorn en werkt mee aan herstel van het aanzien van de stad door verwerving en restauratie van historische panden.