11 juni lezing over ‘Ontstaansgeschiedenis wijk De Parken’

Op maandag 11 juni om 20.00 uur in ACEC-café (inloop vanaf 19.30 uur) wordt onder auspiciën van de Stichting Apeldoornse Monumenten een lezing gegeven over de ontstaansgeschiedenis van de Apeldoornse wijk De Parken. Met veel beeldmateriaal wordt geschetst hoe de wijk tot stand kwam en wordt in de zijlijn een tijdsbeeld geschetst van het ‘dorp’ Apeldoorn.

Bezoekers betalen € 5,- toegang en opgeven kan via info@apeldoornsemonumenten.nl. Voor SAM-donateurs en -ondersteuners is deze lezing gratis.

Het ontstaan van het rijks-beschermd stadsgezicht van wijk De Parken is nauw verbonden met de komst van de welgestelde stedelijke middenklasse van renteniers, oud-Indiëgangers, gepensioneerden, hoge ambtenaren en fabrikanten.
Alex Donswijk – een geboren en getogen Apeldoorner – vertelt erover en zal vragen beantwoorden, als:

  • Waarom vestigden zij zich in deze wijk?
  • Wie heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de wijk De Parken?
  • Was dat Koning Willem III of burgemeester van Hasselt of een projectontwikkelaar?
  • Hoe zag het gebied er bij aanvang uit?
  • Waar is het ‘Emmapark’ gebleven?