Lezing Het Oude Loo heel goed bezocht

Op 12 maart jl. gaf Huub Ummels een lezing over de bouw- en verbouwgeschiedenis van het Oude Loo in ACEC café. Het werd bezocht door meer dan 80 personen; donateurs, ondersteuners en andere bezoekers.

Over dit onderwerp viel heel veel te vertellen, met name vanwege het bouwkundig en archeologisch onderzoek, uitgevoerd tussen 1969 en 1974 door de vermaarde kastelendeskundige Prof. dr. J.G.N. Renaud. Ook vanuit de restauratie verslagen van de restauratiearchitecten dr. P.J.H. Cuijpers, C.W. Rooyaards en baron J.B. van Asbeck.

Het kasteel ‘Het Oude Loo’ was lange tijd het minst bekende kasteel in Gelderland. Toch is het van belang om kennis over dit middeleeuwse jachtslot uit te dragen. Het was immers al vóór de koop door stadhouder Willem III in 1684 onlosmakelijk met de geschiedenis van Apeldoorn verbonden. Tot die koop werd het kasteel bewoond door Gelderse en Veluwse adellijke families en ambtsjonkers van Apeldoorn. Lange tijd woonden er ook de Jagermeesters van de Gelderse hertogen.

Als vrijwilliger bij de wetenschappelijke staf van Paleis Het Loo heeft Huub Ummels de laatste jaren uitvoerig studie gemaakt van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van zowel Jachtslot als Paleis. Het verhaal over het Oude Loo gaat voornamelijk over de periode vóór 1684.