SAM poetst de plaat op het Raadhuisplein

Negenentwintig kinderen van groep 7A van de KWS van de Prof. Röntgenstraat poetsten op 14 februari de messing strips op het Raadhuisplein, daarbij ‘n handje geholpen door Wethouder Mark Sandmann.

Deze strips markeren de contouren van de oude Mariakerk, een uit de late middeleeuwen daterende dorpskerk, die tot 1843 in het midden van het dorp stond. Onder het plaveisel van het huidige Raadhuisplein bevinden zich nog steeds de fundamenten van de kerk en zijn nog altijd een Rijksmonument.

De Stichting Apeldoornse Monumenten legt zich al meer dan 30 jaar toe op bewustmaking voor monumenten en speelt al geruime tijd met ‘t idee om het Apeldoorns publiek te attenderen op dit verborgen monument en bedacht dat het juist nu het moment is om op ludieke wijze de aandacht van het publiek te trekken.

Nu de terrassen niet de meeste messing strips bedekken en vooral nu, om kenbaar te maken dat de SAM per 1 januari jl. is samengegaan met stadsherstel Apeldoorn en daarom een nieuwe huisstijl introduceert, waardoor het oude logo van de SAM verdwijnt. Vandaar ook de naam van de poetsactie De (oude) SAM Poetst de Plaat.

De (nieuwe) SAM gaat overigens onverdroten door met haar taak als ‘hoeder’ van bedreigde cultuurhistorisch waardevolle panden en andere objecten. De toegevoegde discipline stadsherstel legt zich toe op verwerving, restauratie en herbestemming van monumentale panden.

Beide activiteiten van de SAM genieten waardering van het Gemeentebestuur, dat blijk ook uit het feit dat Mark Sandmann, wethouder economie en binnenstad, spontaan aanbood een stukje mee te poetsen, toen deze actie hem begin januari ter ore kwam. Wellicht zal het winkelend publiek zich de komende tijd verbazen over de fraai glanzende strips in de bestrating en zich afvragen wat die strips nu eigenlijk voorstellen. Om dat duidelijk te maken is over de verdwenen Mariakerk een en ander te zien en te lezen op fotodoeken die met welwillende medewerking van uitbater Adnan Yilmaz van Restaurant Jules Verne aldaar nog enige tijd te zien zijn.