Vooraankondiging Cursus Monumenten-onderhoud

Het recent opgerichte Platform Monumenteigenaren gaat zes cursusavonden aanbieden voor leden. Naar verwachting zal dit in september/oktober zijn. De exacte data worden zodra deze vastliggen bekendgemaakt.

De onderwerpen zijn:

 • Onderhoud van dakpannen en zinken goten
  Gastspreker: Wilfred Mengerink (Monumentenwacht Gelderland)
 • Metsel- en voegwerk 
  Gastspreker: Wilfred Mengerink (Monumentenwacht Gelderland)
 • Omgaan met vochtproblemen o.a. Houtrot en zoutproblemen
  Gastspreker: Wilfred Mengerink (Monumentenwacht Gelderland)
 • Onderhoud van een monument o.a. schilderwerk en historisch vensterglas
  Gastspreker: Wilfred Mengerink (Monumentenwacht Gelderland)
 • Duurzaamheid en monumenten
  Gastspreker Martijn Haitink (Huis- en Erfgoedcollectief)
 • Financiële ondersteuning voor onderhoud en informatievoorziening  
  Gastsprekers: Ida Roeterdink (Restauratiefonds) en Rudy Wolfkamp (Gemeente Apeldoorn)
  over het Nieuwe Erfgoedfonds waaronder regeling Instandhouding Monumenten valt.

Alle bijeenkomsten vinden hoogstwaarschijnlijk plaats het ACEC-café. De inloop is vanaf 19:00 uur, de lezing zal om 19:15 uur aanvangen en om 20:45 uur zijn afgelopen. Na afloop kunt u napraten en kennismaken met andere monumenteigenaren. De zaal zal rond 21:15 uur worden gesloten.
De kosten bedragen €7,50 per persoon per avond, te voldoen bij aanmelding *). Voor dit bedrag krijgt u een kop koffie vooraf en een drankje na afloop van de lezing aangeboden, en draagt u bij aan de (reiskosten)vergoeding van de gastspreker.

*)  Zodra wij data hebben vastgelegd kunt u zich via deze site bij de tab ‘Platform Monumenteigenaren’ aanmelden. Hoe (gratis) lid te worden leest u in het nieuwsitem Platform voor Monumenteigenaren.

We gaan ervan uit dat de anderhalvemetersamenleving dan nog steeds van toepassing zal
zijn en hiervoor zullen de geëigende maatregelen getroffen worden. Dit betekent dat het aantal deelnemers beperkt zal zijn. Zodra het aantal deelnemers het maximum bereikt, wordt de aanmelding voor de betreffende avond gesloten.