Laat waardevolle gebouwen niet verloren gaan

Een van de doelstellingen van Stichting Apeldoornse Monumenten is het behoud van gebouwen met cultuurhistorische waarde binnen de gemeente Apeldoorn, ook als ze niet erkend zijn als monument. Vind u dit ook belangrijk?

Op de foto hierboven Villa Buitenzorg, deze moet behouden blijven.

SAM is bezig met een inventarisatie van zulke panden. Het betreft gebouwen die beeldbepalend zijn binnen de wijk, van een befaamd architect zijn, of een bijzondere architectuur hebben. Als ze ook nog onbewoond of verwaarloosd zijn, hebben ze extra urgentie. Als u weet heeft van een dergelijk pand, stellen we het op prijs dat u dit bij ons meldt. Wij kunnen dit adres dan opnemen in de inventarisatie. De betreffende lijst bespreekt de SAM met de juiste personen binnen de gemeente.

Wanneer een gebouw al beschermd is als gemeentelijk of Rijksmonument (dikwijls te zien aan een schildje bij de deur) of als karakteristiek pand, bestaat er al een onderhoudsplicht en hoeft het dus niet opgenomen te worden in de inventarisatie. Met uw medewerking hopen we te voorkómen dat Apeldoorn opnieuw verrast wordt door de afbraak van bijzondere plekken die het waard zijn om te behouden.

Helpt u ons mee? Wij danken u bij voorbaat voor het sturen van uw bevindingen naar info@apeldoornsemonumenten.nl , natuurlijk met vermelding van adres en bij voorkeur vergezeld van een foto van het betreffende gebouw.

Hieronder Villa Kanaalzicht, helaas recent gesloopt.