ANBI-status

ANBI-status

anbilogoAANMERKELIJKE BESPARING INKOMSTENBELASTING DOOR GIFTEN aan de SAM

De SAM heeft niet alleen de officiële ANBI-status, maar is tevens door de Belastingdienst erkend als culturele instelling. Beide zaken zijn van belang voor u én de SAM: Wij hebben extra inkomsten nodig door het (geheel!) wegvallen van de gemeentelijke subsidie, maar u kunt ons nu schenkingen doen zonder dat u dat veel geld kost.
Een ANBI is een instelling die een algemeen nut beoogt. Dat betekent dat giften die u aan de SAM doet voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Giften mogen worden afgetrokken voor zover ze meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen. Maximaal mag 10% hiervan worden afgetrokken. Het verzamelinkomen is de som van verschillende inkomens-bestanddelen, ondermeer die uit (voormalig) werk, de eigen woning en uit sparen/beleggen.
Omdat de SAM daarnaast ook een culturele instelling is, wordt het nóg aantrekkelijker om de SAM een gift te geven in de vorm van een periodieke uitkering. Het voordeel van een periodieke uitkering voor u is dat deze zelfs volledig aftrekbaar is voor de inkomsten-belasting. De hierboven gemelde grenzen van 1% en 10% gelden dan dus niet! Vereist is wel dat u tenminste vijf jaar een gelijke uitkering doet en dat in een notariële akte vastlegt. De SAM kan u daar uiteraard bij helpen.
Maar het wordt nog leuker voor u! Voor elke gift, die u aan een culturele instelling doet mag u sinds kort 125% van die gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als extra aftrek geldt een maximum van € 1.250,00 per kalenderjaar. Dus bij een totale gift van € 5.000,00 (5 keer € 1.000) bereikt u dit maximum.
Ingeval u een periodieke uitkering van € 1.000,00 per jaar vastlegt, mag u dus elk jaar voor de inkomstenbelasting € 1.250,00 als gift aftrekken. Veelal kost u deze schenking dan netto minder dan € 400.00 !
De vermelde mogelijkheden van een extra aftrek zijn mogelijk tot 1 januari 2017, enige haast is dus wel gewenst. Indien u overweegt om een (periodieke) schenking aan de SAM te doen kunt u contact opnemen met onze penningmeester (zie het Colofon).

(NB: Indien een besloten vennootschap of een andere instelling, die onder de vennootschaps-belasting valt, een gift doet, mag die besloten vennootschap of instelling zelfs 150% van de gift aftrekken van de winst. Voor de vennootschapsbelasting geldt als extra aftrek een maximum van € 2.500,00 )
Apeldoorns Kwartetspel

Wegens groot succes van 3 jaar geleden, is er opnieuw een (beperkte) oplage van het Apeldoorns Kwartetspel beschikbaar.
Het is verkrijgbaar bij de SAM en in de CODA-winkel.

De geschiedenis van het Apeldoorns Kwartetspel