VERSLAG VIERING 30-JAAR SAM

VERSLAG VIERING 30-JAAR SAM

02-12-2017 SAM

13 november jl. was de datum waarop dertig jaar geleden de SAM werd opgericht. Op die datum werd als adoptieproject van de SAM de teruggebrachte oude gevelreclame op het pand van Bagels & Beans Hoofdstraat 143/hoek Kapelstraat onthuld door Cultuurwethouder Nathan Stukker. Meer hierover is te lezen elders op de website.

Op zaterdag 18 november jl. werd het 30-jarig jubileum van de SAM met donateurs en genodigden gevierd in ‘Heerlijk Lokaal’, de horecagelegenheid gevestigd in gebouw tot 2021 (de oude ambachtsschool) aan de Molenstraat/hoek Stationsstraat.

Het programma voor dit lustrumfeest bestond uit twee delen:
Het eerste deel was specifiek bedoeld voor SAM-donateurs; zij werden onthaald met koffie/thee en een mini Bossche bol.

quirineNa verwelkoming van de donateurs door SAM-bestuurslid Quirine Lensvelt-Ruys, gaf de heer Jan Krosenbrink, de laatste directeur van de Ambachtsschool (die overigens al lange tijd Algemene Technische School heette) een terugblik op de geschiedenis. In 1895 bood de ´Vereniging Het Volkshuis´ op winteravonden tekencursussen aan. In 1901 werd het Volkshuis een vakschool en wat later een officiële Nijverheidsschool. Jan KNa vele huisvestingsperikelen van de school ging de school in 1994 op in het Edisoncollege en kwam dit schoolgebouw leeg te staan.

Daarna bezochten de donateurs twee monumentale panden in de nabijheid van de Ambachtsschool. In twee groepen werden zowel ‘Het Ketelhuis’ aan de Veldhuisstraat, alsook de Onze Lieve Vrouwekerk (v/h Mariakerk) aan de Hoofdstraat bezocht.

In het Ketelhuis van de oude Nettenfabriek - nu ingericht als ‘werk- en ontmoetingsplek voor ambitieuze ondernemers’ - gaf SAM-donateur en voorzitter van het Apeldoorns Gidsen Collectief Leo van Klaveren een met oude foto’s ondersteund exposé over de geschiedenis van deze voor de Veluwe bijzondere Nettenfabriek ANZA, waar van 1883 tot 2007 vissersnetten werden geproduceerd.

PeterIn de OLV-kerk (v/h Mariakerk) aan de Hoofdstraat gaf orgelbouwer Peter Asberg uitleg over het door hem gebouwde ‘kleine orgel’, dat hij ook bespeelde.

Henk van DSAM-donateur Henk Duivenvoorde vertelde over de R.K. Meisjesschool en het klooster die naast de kerk stonden totdat deze in 1987 werden afgebroken. De sloop van die gebouwen was overigens de aanleiding voor de oprichting van de SAM, met als doel de ongebreidelde sloopmanie van historische gebouwen een halt toe te roepen.

Het tweede deel van de lustrumviering was een receptie voor donateurs en genodigden in ‘Heerlijk lokaal’. De circa 80 aanwezigen, waaronder veel partners uit het Erfgoedplatform Apeldoorn, onderhielden zich met elkaar in een prettige ongedwongen sfeer.

receptieTijdens de receptie blikte oud-voorzitter Harro Frieling terug op de vele jaren dat hij bij de SAM betrokken was, waarna bestuurslid Hans van de Water vooruitblikte, onder het motto ‘SAM 2.0’. Hij maakte melding van het samengaan van de SAM met Stadsherstel Apeldoorn per 1 januari 2018.

Onder voorzitterschap van oud-notaris Leo Kok zal de SAM vanaf die datum bestaan uit 2 divisies:
SAM Erfgoedzaken (de huidige SAM-activiteiten: beschermen van bedreigde historisch gebouwen) & SAM Stadsherstel (verwerven, restaureren en herbestemmen van historisch waardevolle gebouwen)
Samen dekken deze beide divisies de in de statuten vastgelegde doelstellingen van de Stichting Apeldoornse Monumenten. De verwachting is dat het draagvlak van de SAM door dit samengaan van twee organisaties die zich inzetten voor behoud van monumenten nog groter zal worden.
Voor de SAM-donateurs verandert er in feite helemaal niets. De huidige SAM-activiteiten zullen worden gerealiseerd door de bekende SAM-bestuursleden, zij het dat daar wel enkele nieuwe namen zullen opdoemen, wegens het door hen al eerder aangekondigde vertrek van Barbera Visser en penningmeester Henk Bast. Zij worden opgevolgd door resp. Hans Besselink en Bert van der Nat.
Nog een nieuwe naam is die van Dolf Sijbesma, die de leiding krijgt over de divisie SAM Stadsherstel.
De divisie SAM Erfgoedzaken zal worden geleid door Hans van de Water
Wel neemt de SAM de gelegenheid te baat om haar beeldmerk (logo) te vernieuwen.

 

Apeldoorns Kwartetspel

Wegens groot succes van 3 jaar geleden, is er opnieuw een (beperkte) oplage van het Apeldoorns Kwartetspel beschikbaar.
Het is verkrijgbaar bij de SAM en in de CODA-winkel.

De geschiedenis van het Apeldoorns Kwartetspel