SAM bestaat 30 jaar

SAM bestaat 30 jaar

03-11-2017 SAM

30 jaar SAM
Op 13 november a.s. bestaat de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) dertig jaar.
Aanleiding van de oprichting 30 jaar geleden was tegengas bieden aan de rigoureuze sloop van monumentale panden die destijds in Apeldoorn plaatsvond. Het doel van de SAM is nog steeds het in stand houden van waardevolle monumenten. De Stichting zet zich actief in om zoveel mogelijk Apeldoorners bewust te maken van het behoud van ons cultureel erfgoed. Acties die daaraan bijdragen zijn bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendagen en de zgn. Adoptieprojecten: Zo was de SAM betrokken bij de totstandkoming van het beeld van Admiraal J.H. van Kinsbergen bij het Stadcafé, de restauratie van de klok op het Gymnasium, het terugbrengen van de Kwartjesfontein bij Marialust en het herplaatsen van de Lantaarn die herinnert aan Burgemeester Roosmale Nepveu bij De Wilde Pieters.

Contact met de gemeente
Gelukkig wordt in Apeldoorn over oude gebouwen inmiddels anders gedacht dan 30 jaar geleden. Het gemeentebestuur heeft het Gevelfonds ingesteld om eigenaren van panden in de binnenstad aan te moedigen om hun gevels in oude glorie te herstellen. Toch blijft het nodig dat de SAM zich bekommert om het Apeldoornse gebouwde erfgoed. De SAM is op dat gebied een volwaardige gesprekspartner van de gemeente en is ook één van de kernleden in het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA). De SAM wordt gesteund door ruim 400 donateurs.

Fa BottcherSAM-adoptieproject
Op maandag 13 november onthult wethouder Nathan Stukker een nieuw SAM-adoptieproject, nl. het terugbrengen van de Philipsreclame op de gevel bij het woon/winkelpand Hoofdstraat 143 (Hoofdstraat/hoek Kapelstraat). Deze reclame werd in de jaren ‘50 door de Gebr. Bottcher aangebracht in de voormalige tuin van de villa Randerode, nog achter het pand te zien.

Lustrumfeest
Op zaterdag 18 november viert de SAM haar 30-jarig bestaan met een bijeenkomst in de voormalige Ambachtsschool (nu Tot2021) aan de Stationsstraat. Ook dit gebouw, waarvan het oudste deel dateert uit 1905 en waarin nu meerdere ondernemers hun bedrijf uitoefenen, is een voorbeeld van ‘beschermenswaardig’ erfgoed.
Het lustrumfeest begint om 14.00 uur met twee excursies voor SAM-donateurs. Deelnemers aan die excursies bezoeken Het Ketelhuis van de voormalige Nettenfabriek en de R.K. Onze Lieve Vrouwe kerk.
Donateurs kunnen zich voor de excursies aanmelden bij de secretaris van de SAM, telefonisch via 055-3600 677 of per e-mail via info@apeldoornsemonumenten.nl

Van 16.30 tot 18.00 uur is er een receptie voor donateurs en andere genodigden in ‘Heerlijk Lokaal’ in Tot2021. Andere belangstellenden zijn welkom bij de receptie, mits zij zich ter plekke aanmelden als SAM-donateur.

Apeldoorns Kwartetspel

Wegens groot succes van 3 jaar geleden, is er opnieuw een (beperkte) oplage van het Apeldoorns Kwartetspel beschikbaar.
Het is verkrijgbaar bij de SAM en in de CODA-winkel.

De geschiedenis van het Apeldoorns Kwartetspel