Aanmelden donateur

Aanmelden donateur

Door u aan te melden als donateur, helpt u daadwerkelijk om Apeldoorns cultuurhistorisch erfgoed te beschermen.
Alle donaties komen volledig ten goede aan SAM-activiteiten.
Meer donateurs betekent meer draagvlak en meer financiële armslag, zodat de SAM nog meer acties kan ondernemen en nog meer invloed kan uitoefenen.
Minimale bijdrage is € 25,- per jaar, donateurs tot 25 jaar genieten 50% korting.
Elke donateur ontvangt de SAM-KronieK waarin u op de hoogte wordt gehouden van de actuele en historische feiten, zonodig tussentijds aangevuld met de SAM-Nieuwsbrief.

Als u zich nu aanmeldt als donateur of u geeft  een nieuwe donateur op krijgt u van ons een boek. U kunt een keuze maken uit:


Aanmelden als donateur

Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
E-mail:*
Telefoon:
Bankrekeningnummer:
(formaat: 'NL00xxxx0000000000')*
Ik vind het goed dat er jaarlijks € (minimaal €25,- of €12,50 als je jonger bent dan 25 jaar) automatisch wordt afgeschreven van mijn bankrekening, en dat ik zo donateur word van de SAM (altijd tussentijds opzegbaar).
Evt. opmerkingen:
Apeldoorns Kwartetspel

Wegens groot succes van 3 jaar geleden, is er opnieuw een (beperkte) oplage van het Apeldoorns Kwartetspel beschikbaar.
Het is verkrijgbaar bij de SAM en in de CODA-winkel.

De geschiedenis van het Apeldoorns Kwartetspel